Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

TRỢ LÝ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH kiêm THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN (P&M ASSISTANT)

Nhiệm vụ chính:

 • Hỗ trợ CFO tổng hợp, quản lý dữ liệu Doanh thu & Chi phí và làm báo cáo;
 • Biên phiên dịch, truyền tải đúng, đủ và kịp thời giữa CFO và các phòng ban.

Vai trò & Trách nhiệm:

1. Quản lý và phân tích dữ liệu:

 • Tổng hợp, thống kê dữ liệu Doanh thu, Chi phí thực tế & dự tính của Công ty định kỳ hoặc khi có yêu cầu phát sinh;
 • Làm các báo cáo tổng hợp, phân tích Doanh thu, chi phí thực tế & dự tính của Công ty định kỳ hoặc khi có  yêu cầu phát sinh;
 • Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu Chi phí từ các phòng ban liên quan;

2. Thông dịch viên:

 • Thông dịch trong các cuộc họp, trao đổi giữa CFO và các phòng ban;
 • Biên - phiên dịch tài liệu, báo cáo & email, tin nhắn trên group chat liên quan;

Job Requirement

Năng lực & Kỹ năng Cá nhân đảm nhiệm vị trí cần có: 

 •  Apply CV song ngữ : Tiếng Việt / Tiếng Anh + Tiếng Hàn 
 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về Hàn Quốc học/ Ngôn ngữ Hàn Quốc hoặc Kinh tế, Kế toán – Tài chính;
 • Trình độ tiếng Hàn : Topik 4 trở lên;
 • Có kinh nghiệm thông dịch/ làm việc trong lĩnh vực liên quan từ 1~1.5 năm, định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp;
 • Có khả năng tính toán, tư duy logic, trí nhớ tốt;
 • Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ;
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PPT,...), đặc biệt Excel.
 • Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt;
 • Kỹ năng tìm kiếm, phân tích & tổng hợp thông tin;
 • Có tinh thần học hỏi, nhiệt huyết, chủ động, trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Kế toán Thuế và hóa đơn, Kế toán Thuế Tax & Invoice Accountant, Kế toán Thuế Tax & Invoice Accountant, Kế toán Thuế và Hóa đơn Tax & Invoice Accountant, Kế toán Thuế, Tax Accountant
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.