Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Nhiệm vụ chính:

 • Là người tổ chức và quản lý thực hiện thu thập, ghi chép, tổng hợp và hạch toán kế toán đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng quy định, chế độ tài chính kế toán
 • Kiểm tra và kiểm soát dòng tiền đảm bảo nguồn tiền, nguồn vốn của Công ty
 • Lập các báo cáo tháng, quý, năm gửi cho Tập đoàn
 • Kiểm tra các loại báo cáo thuế theo định kỳ
 • Làm việc với Cơ quan Thuế, kiểm toán, ...

Main responsibility:

 • To be in charge of organization & managment of collecting, recording, synthesising and keeping accounts of all company business complied with regulations and financial accounting system.
 • Check and control cash flow to ensure the Company’s cash and capital resources.
 • Prepare monthly, quarterly and annual reports to submit to BOD and CJ Group.
 • Check all types of tax reports periodically.
 • Responsible for working with tax authorities, auditors,…

----------------------------------------------------------------

Vai trò & Trách nhiệm: 

1.Accounting Management:

 • Quản lý, giám sát, kiểm tra phần hành Kế toán để đảm bảo số liệu được ghi nhận đầy đủ, đúng và chính xác tuân thủ theo tiêu chuẩn báo cáo tài chính của Bộ Tài Chính
 • Kiểm soát số dư của tất cả các tài khoản kế toán
 • Kiểm tra các loại báo cáo Thuế định kỳ
 • Đảm bảo khóa sổ tháng, quý, năm đúng quy định
 • Làm việc với cơ quan Thuế, kiểm toán...
 • Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả HDKD tháng, quý, năm theo tiêu chuẩn VAS, IFRS cho BOD và tập đoàn

2. Treasury Management:

 • Check các Payment Request nhằm đảm bảo duyệt chi đúng quy định của Công ty
 • Kiểm soát dòng tiền thu chi hàng ngày
 • Lập kế hoạch về dòng tiền hàng ngày, tuần, tháng, năm
 • Phân bổ dòng vốn đảm bảo hoạt động công ty
 • Đảm bảo cung cấp số liệu, báo cáo đúng lịch khóa sổ
 • Kiểm tra và quản lý các khoản vay của công ty và lịch trả nợ vay đúng hạn
 • Các nhiệm vụ khác nếu có theo sự phân công của BOD
 • Phối hợp với các team khác để cùng đạt mục tiêu Công ty
 • Giữ bí mật thông tin liên quan đến số liệu kế toán của Công ty
 • Luôn cập nhật kiến thức, thông tin liên quan đến công việc

3. Nhiệm vụ khác

 • Các nhiệm vụ khác nếu có theo sự phân công của BOD
 • Phối hợp với các team khác để cùng đạt mục tiêu Công ty
 • Giữ bí mật thông tin liên quan đến số liệu kế toán của Công ty
 • Luôn cập nhật kiến thức, thông tin liên quan đến công việc

Role & Responsibility:

1.Accounting Management:

 • Manage, supervise and check accounting data to ensure data is recorded fully, correctly and accurately in compliance with the financial reporting standards of the Ministry of Finance.
 • Control account balances
 • Check all types of tax reports periodically;
 • Ensure accounting book monthly/quarterly/yearly closing on time as regulation;
 • Responsible for working with tax authorities, auditors...
 • Prepare Financial monthly, quarterly, yearly reports according to VAS, IFRS standards to submit BOD and CJ Group system

2. Treasury Management:

 • Check the payment requests to ensure compliance with the company’s approval regulations;
 • Daily cash flow management.
 • Monitor and plan daily, weekly, monthly, yearly cash flow.
 • Allocation of capital flows to ensure the company operation.
 • Ensure financial statistics & reports on time as regulation.
 • Check and manage the company’s loan and loan prepayment schedule on time.
 • Other duties as assigning of BOD.
 • Work collaboratively with other teams to achieve shared goals of Company
 • Keep information related to the Company’s accounting data confidential.

3. Other tasks

 • Always update knowledge and information related to work.
 • Other duties as assigning of BOD.
 • Work collaboratively with other teams to achieve shared goals of Company
 • Keep information related to the Company’s accounting data confidential.
 • Always update knowledge and information related to work.

Job Requirement

Năng lực & Kỹ năng Cá nhân đảm nhiệm vị trí cần có: 

 • Cử nhân chuyên ngành Kế toán, Tài chính (Có kiến thức chung về Hệ thống Kế toán Việt Nam), có bằng Kế toán trưởng
 • Kinh nghiệm từ 3-5 năm trở lên ở vị trí quản lý (sản xuất, bán lẻ,..), thành thạo SAP
 • Nắm vững và cập nhật kịp thời các quy định về thuế, tài chính và các chính sách, chế độ khác hiện hành
 • Kỹ năng trình bày, giao tiếp, thuyết phục tốt
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
 • Kỹ năng phân tích, xử lý vấn đề
 • Kỹ năng lãnh đạo & quản lý con người
 • Có thể giao tiếp tiếng Anh/ tiếng Hàn là một lợi thế
 • Thành thạo vi tính văn phòng

Skill & Competency:

 • Bachelor in Accounting and Finance (General knowledge of the Vietnamese Accounting System), Chief Accountant Degree.
 • Experience of 3-5 years or more in a Chief Accountant (Retail, Fnb, production...), Proficient in SAP.
 • Master and ly update current tax, financial regulations and other policies.
 • Good presentation, communication and persuasion skills
 • Planning and implementing organization skills
 • Analytical skills, problem solving
 • Strong leadership skill and people management skill
 • Can communicate in English/Korean is an advantage
 • Word, Excel, power point, e-mail – Influently MS Office, email

---------------------------------------------------------------

THÔNG TIN KHÁC:

 • Thời gian thử việc: 60 ngày
 • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6 (nghỉ thứ 7 & CN)

---------------------------------------------------------------

Phúc lợi:

 • Lương tháng 13 | Review lương hàng năm | Thưởng KPI giữa và cuối theo quy định hiện hành;
 • Chế độ bảo hiểm | Gói khám sức khỏe và khám răng định kỳ;
 • Công tác phí;
 • Gift card cho nhân viên chính thức vượt qua thử việc, gift card sinh nhật;
 • Thẻ CJ Membership card giảm giá 40%: TOUS les JOURS, CGV, CJ Food Market, 20% Meat Master (CJ Vina Agri);
 • Teambuilding, event;
 • Tham gia các khóa đào tạo của CJ Group; 
 • Các chế độ phúc lợi khác... 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Marketing Designer, Graphic Designer, Photoshop, Illustrator
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: internal auditor, Kiểm soát nội bộ, chuỗi bán lẻ, chuỗi nhà hàng, Auditor, F&B, Bakery, Food & Beverage
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Site Supervisor, Giám sát thi công công trình, Kỹ sư giám sát thi công giao thông, Kỹ sư giám sát thi công xây dựng, giam sat xay dung, Kỹ sư xây dựng, Construction engineer, Site engineer, Civil engineer, Kỹ sư công trình, C&S engineer, thi cong xay dung, Kỹ sư giám sát thi công, Kỹ sư giám sát xây dựng, Kỹ sư giám sát xây dựng hoàn thiện, Kỹ sư quản lý công trường, Giám sát công trường, Kỹ sư xây dựng kỹ thuật ngành cấp thoát nước, Nhân viên kỹ sư xây dựng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: [HCM] - Phụ bếp Bánh Part-time
 • Number of positions: 100
 • Posted: 27/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 100
 • Posted: 27/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Online Marketing Executive, Marketing Executive, Nhân viên Marketing, Marketer, Offline Marketing Executive, Marketing Specialist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Long An
 • Required skills: Production Data Support Assistant / Trợ lý số liệu sản xuất
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Sales Manager F&B Operation, Sales Manager, Store operation, F&B Chains, Sales operation manager, Sales Manager F&B, Sales Manager F&B, Bakery
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: B2B Sales, MT, GT, Horeca, Sales Management, Team Management, Modern Trade, F&B, Bakery, Food AND Beverage
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: HALL SPECIALIST, Nhân viên quầy, Dịch vụ khách hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/01/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: HALL MANAGER, Quản lý Quầy, Trợ lý cửa hàng trưởng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/01/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.