Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 • Soạn thảo, rà soát các loại Hợp đồng.
 • Chuẩn bị, nghiên cứu và soạn thảo các văn bản hồ sơ pháp lý theo sự phân công: như sở hữu trí tuệ, đăng kí doanh nghiệp, đăng kí đầu tư,…);
 • Tư vấn pháp lý nội bộ;
 • Các công việc khác được phân công.

Job Requirement

 • Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 chuyên ngành Luật (ưu tiên đã tốt nghiệp).
 • Thời gian làm việc: full time 8 giờ/ngày, từ thứ 2 – thứ 6 và làm trên 3 tháng;
 • Có khả năng dịch thuật văn bản;
 • Kỹ năng Tin học văn phòng khá;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt;
 • Cẩn thận, chăm chỉ, có định hướng & đam mê với ngành luật;

Quyền lợi

 • Phụ cấp: hỗ trợ lương thực tập
 • Phương tiện làm việc: Laptop
 • Hỗ trợ đóng dấu thực tập
 • Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.