Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 

Trách nhiệm:

 - Đảm bảo số liệu báo cáo các hoạt động của kho được cập nhật kịp thời, chính xác

- Tổng hợp báo cáo đóng kỳ của nhà máy

Nhiệm vụ chính:

 • Cập nhật báo cáo xuất nhập kho & giá trị tồn kho cho bộ phận sản xuất, thu mua
 • Kiểm tra cập nhật phiếu nhập – xuất kho từ kho đến bếp
 • Đối chiếu hàng tồn kho giữa kiểm kê thực tế với số liệu tổng hợp hàng ngày cùng với nhân viên kho / bộ phận nhập liệu của kho /sản xuất & xử lý các nghiệp vụ liên quan.
 • Tính Standand minute cho sản phẩm
 • Kiểm soát việc tiêu hao nguyên vật liệu & báo cáo % năng suất (Yield)
 • Tổng hợp các báo cáo chỉ số Index & phân tích chỉ số
 • Tổng hợp báo cáo chi phí
 • Tính giá thành bán B2B/ Sản phẩm mới theo yêu cầu từ Quản lí / Bộ phận thu mua
 • Hỗ trợ kiểm toán
 • Các nhiệm vụ thuộc HACCP (nếu có)
 • Công việc phát sinh theo phân công của trưởng bộ phận

Địa điểm làm việc: Nhà máy M4-M5, Đường số 4, Kizuna 3, KCN Tân Kim mở rộng, Cần giuộc, Long An (Có xe đưa rước từ HCM – Long An)

 

Roles & Responsibility:

 • Ensure that reporting data on warehouse activities is updated ly and accurately
 • Summary of factory closing reports.

Principle Accountabilities:

 • Update warehouse import and export reports, inventory value for production and procurement departments.
 • Check and update the import – export slip from the warehouse to the kitchen.
 • Reconcile inventory between actual inventory and daily general data together with warehouse / data entry staff of warehouse / production & handle related operations.
 • Calculate Standand minute for the product.
 • Control material consumption & report % yield (Yield)
 • Summary of Index reports & Index analysis.
 • Summary of expense reports.
 • Calculate the selling cost of B2B / New products as required from the Manager / Procurement Department.
 • Audit support.
 • HACCP tasks (if any)
 • Work assigned by department head.

Work place: Tan Kim Ward, Can Giuoc District, Long An Province. (Bus for employees coming from HCMC).

Job Requirement

Năng lực & Kỹ năng:

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, Kế toán – kiểm toán, công nghệ thực phẩm….
 • Có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, thực phẩm, kho vận
 • Có kiến thức, kinh nghiệm về nghiệp vụ quản lí kho/dữ liệu hệ thống quản lý kho
 • Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt là Excel, yêu thích làm việc với số liệu
 • Khả năng làm việc độc lập; giải quyết vần đề
 • Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt
 • Giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Biết tiếng Hàn là 1 lợi thế.

Skill & Competency:

 • College degree or higher majoring in Business Administration, Accounting – Auditing, Food Technology ....
 • Have 1-2 years of experience in the field of manufacturing, food, and logistics
 • Have knowledge and experience in warehouse management/warehouse management system data.
 • Computer literacy (Word, Excel…)
 • Ability to work independently and in a team
 • Basic English communication. Knowing Korean is an advantage.

 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Marketing Assistant – Cake Category
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: B2B, Sales, Food&Beverage, F&B
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: BB Part Manager Phó phòng Kinh doanh BB
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Long An
 • Required skills: imprort - export, logistics, CUSTOMS CLEARANCE , C/O, Import - Export Assistant / Trợ lý Xuất nhập khẩu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Accountant, Accounting Assistant, Accountant Payable , FnB, Retail
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Maintenance, Site supervisor, interior
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Hygiene Auditor
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Translation, Interpretion, Plan & Management, Korea
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.