Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Nhiệm vụ chính:

 • Tổng hợp, quản lý dữ liệu Doanh thu & Chi phí và báo cáo Lợi nhuận định kỳ;
 • Biên phiên dịch, truyền tải đúng, đủ và kịp thời giữa CEO và các phòng ban.

Principle Accountabilities:

 • Synthesize and manage Revenue & Expense data and periodically report Profits;
 • Correct, complete and timely Korean translation and interpretation between CEO and departments

Vai trò & Trách nhiệm:

Quản lý và phân tích dữ liệu:

 • Tổng hợp báo cáo toàn bộ Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận thực tế của Công ty hàng tháng/ năm;
 • Dự tính Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận của Công ty theo tuần/ tháng/ năm;
 • Làm việc trực tiếp với Công ty mẹ về các nội dung liên quan kết quả kinh doanh của công ty;
 • Hỗ trợ kế toán làm việc với Công ty mẹ.

Thông dịch viên:

 • Thông dịch các cuộc họp, trao đổi giữa CEO và các phòng ban có liên quan đến công việc phòng P&M và kế toán;
 • Biên phiên dịch các tài liệu, báo cáo định kỳ hàng tuần/ tháng và email, tin nhắn trên group chat liên quan;

Roles & Responsibility

Data management and analysis:

 • Synthesize, statistics and report all actual revenue and expenses of the Company weekly/monthly/yearly;
 • Forecasting the Company's revenue and expenses according to the weekly/monthly/yearly business plan;
 • Work directly with the Parent Company on contents related to the company's business results;
 • Support the accounting team to work with the Parent Company.

Translation and interpretation:

 • Interpret meetings and discussions between the CEO and departments related to the work of the P&M and accounting departments;
 • Translating documents, weekly/monthly reports, relevant emails and messages on group chat

Job Requirement

Năng lực & Kỹ năng Cá nhân đảm nhiệm vị trí cần có:

 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về Ngôn ngữ (tiếng Hàn) hoặc Kinh tế, Kế toán – Tài chính;
 • Ưu tiên đạt Topik 4 trở lên;
 • Có kinh nghiệm thông dịch từ 1-2 năm, định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp;
 • Có khả năng tính toán, tư duy logic, trí nhớ tốt;
 • Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ;
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office (excel, ppt...)
 • Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt;
 • Kỹ năng tìm kiếm, phân tích & tổng hợp thông tin;
 • Có tinh thần học hỏi, nhiệt huyết, trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc.

Specialised knowledge

 • Gratudated at Korean language or Economic relevant majors as: Business Administration, finance and accounting…
 • Have Topik 4 certificate or higher is an advantage;
 • Having 1-2 years of interpreting & Translating experience, career orientation in the field of corporate finance
 • Ability to calculate, logical thinking, good memory;
 • Integrity, careful, meticulous;
 • Proficient in using Microsoft Office (word, excel, ppt,...)
 • Organizational, work arrangement skills;
 • Good problem solving and communication skills;
 • Searching, analyzing and synthesizing information skill;
 • Have a spirit of learning, enthusiasm, responsibility and work under pressure.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN KHÁC:

 • Thời gian thử việc: 60 ngày
 • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHÚC LỢI:

 • Lương tháng 13 | Review lương hàng năm | Thưởng KPI giữa và cuối theo quy định hiện hành;
 • Chế độ bảo hiểm | Gói khám sức khỏe và khám răng định kỳ;
 • Công tác phí;
 • Gift card cho nhân viên chính thức vượt qua thử việc, gift card sinh nhật;
 • Thẻ CJ Membership card giảm giá 40%: TOUS les JOURS, CGV, CJ Food Market, 20% Meat Master (CJ Vina Agri);
 • Teambuilding, event;
 • Tham gia các khóa đào tạo của CJ Group; 
 • Các chế độ phúc lợi khác...

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Maintenance, Site supervisor, interior
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: B2B Sales, MT, GT, Horeca, Sales Management, Team Management, Modern Trade, F&B, Bakery, Food AND Beverage
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Hygiene Auditor
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Long An
 • Required skills: Import Export Assistant / Trợ lý Xuất nhập khẩu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Marketing Assistant – Cake Category
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Partnership Marketing Assistant, marketing, E-commerce, o2o
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Long An
 • Required skills: Procurement Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân Viên Kinh Doanh BB F&B, Nhân Viên Kinh Doanh BB F&B
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Long An
 • Required skills: Production Data Support Assistant / Trợ lý số liệu sản xuất
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: HALL SPECIALIST, Nhân viên quầy, Dịch vụ khách hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/01/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: HALL MANAGER, Quản lý Quầy, Trợ lý cửa hàng trưởng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/01/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.