Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Principle Accountabilities/ Nhiệm vụ chính:

 • To ensure that the issues related to food safety of products, stores & CK of TOUS les JOURS are solved

Bảo đảm những vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm, cửa hàng & xưởng sản xuất của TOUS les JOURS được giải quyết

Roles & Responsibility / Vai trò & Trách nhiệm: 

 • Checking food safety and hygiene periodically at stores and CK

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm định kỳ tại cửa hàng và xưởng sản xuất

 • Ensure compliance with the regulations, licensing conditions, and codes of practice relating to food businesses

Đảm bảo tuân thủ các quy định, điều kiện cấp phép và các quy trình liên quan đến các doanh nghiệp thực phẩm

 • Monitor the health condition of store employees

Theo dõi tình trạng của sức khỏe của nhân viên cửa hàng

 • Inputs traceability (raw materials, packaging, cleaning chemicals)

Truy xuất nguồn gốc đầu vào (nguyên liệu, bao bì, hóa chất vệ sinh)

 • Training on food safety knowledge for store staff

Đào tạo tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên cửa hàng

 • Welcoming the food safety and hygiene inspection team at stores

Tiếp đón đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại cửa hàng

 • Other tasks as required by the line Director

Một số những công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên

Job Requirement

SPECIALISED COMPETENCIES/ Năng lực & Kỹ năng Cá nhân đảm nhiệm vị trí cần có: 

1.Qualifications

 • Bachelor’s Degree in F&B-related majors preferred

Cử nhân chuyên ngành liên quan đến ngành F&B 

 • Have 1-2 years related experience in F&B

Có 1-2 năm kinh nghiệm liên quan đến ngành Thực phẩm & Thức uống

 • Certificate of Food Safety, knowledge of ISO, HACCP, etc

Chứng chỉ vệ sinh an toàn thực phẩm, hiểu biết về ISO, HACCP,…

 • Foreign languages: Basic English communication

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

2. Competencies:

 • Good communication skills

Kỹ năng giao tiếp tốt

 • Ability to plan

Có khả năng lập kế hoạch

 • Strong report writing and record-keeping ability

Khả năng viết báo cáo và lưu trữ hồ sơ tốt

 • Strong report writing and record-keeping ability

Khả năng viết báo cáo và lưu trữ hồ sơ tốt

 • Have a sense of responsibility at work

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

 • Withstand high work pressure

Chịu được áp lực công việc cao

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN KHÁC:

 • Thời gian thử việc: 60 ngày
 • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHÚC LỢI:

 • Lương tháng 13 | Review lương hàng năm | Thưởng KPI giữa và cuối theo quy định hiện hành;
 • Chế độ bảo hiểm | Gói khám sức khỏe và khám răng định kỳ;
 • Công tác phí;
 • Gift card cho nhân viên chính thức vượt qua thử việc, gift card sinh nhật;
 • Thẻ CJ Membership card giảm giá 40%: TOUS les JOURS, CGV, CJ Food Market, 20% Meat Master (CJ Vina Agri);
 • Teambuilding, event;
 • Tham gia các khóa đào tạo của CJ Group; 
 • Các chế độ phúc lợi khác...
Job tags: Hygiene Auditor

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Maintenance, Site supervisor, interior
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: B2B Sales, MT, GT, Horeca, Sales Management, Team Management, Modern Trade, F&B, Bakery, Food AND Beverage
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Long An
 • Required skills: Import Export Assistant / Trợ lý Xuất nhập khẩu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Translation, Interpretion, Plan & Management, Korea
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Marketing Assistant – Cake Category
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Partnership Marketing Assistant, marketing, E-commerce, o2o
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Long An
 • Required skills: Procurement Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân Viên Kinh Doanh BB F&B, Nhân Viên Kinh Doanh BB F&B
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Long An
 • Required skills: Production Data Support Assistant / Trợ lý số liệu sản xuất
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: HALL SPECIALIST, Nhân viên quầy, Dịch vụ khách hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/01/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: HALL MANAGER, Quản lý Quầy, Trợ lý cửa hàng trưởng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/01/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.