Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Principle Accountabilities/ Trách nhiệm chính:

-   Responsible for store operation (manpower and sales target) during his/her shift

   Là người chịu trách nhiệm về hoạt động của cửa hàng trong ca làm việc của mình (nhân sự và chỉ tiêu doanh số)

-    Ensure the product and service quality, store’s sanitation when working

  Đảm bảo được chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, vệ sinh tại cửa hàng khi làm việc

Roles & Responsibility / Vai trò & Trách nhiệm: 

Operation, Service Standards:

 • Understand the daily sales and submit it on company accounts

Nắm được doanh thu cửa hàng hằng ngày, nộp tiền doanh thu hàng ngày vào tài khoản công ty.

 • Daily checking displays, sanitation of the store.

Hướng dẫn và kiểm tra việc trưng bày, vệ sinh tại cửa hàng hàng ngày

 • Checking quality and quantity of products from Production Department to Stores

Kiểm tra chất lượng và số lượng sản phẩm từ bộ phận Sản xuất chuyển đến cửa hàng

 • Checking and monitoring working attitude, mindset of staffs in the shift

Kiểm tra và giám sát thái độ, tinh thần làm việc của nhân viên trong ca làm việc

 • To ensure all staff are aware of the service Standard Operation Procedure (SOP) as well as emergency cases.

Đảm bảo tất cả nhân viên đều nhận thức được các bước quy trình phục vụ cũng như khi có trường hợp khẩn cấp

Manpower Management:

 • Support Store manager to manage the human resource by properly scheduling roster for employees (including official working hour and overtime hours) and ensuring employees work in accordance with company policies and procedures.

Hỗ trợ cửa hàng trưởng quản lý nhân viên bằng cách sắp xếp lịch làm việc và phân ca 1 cách hợp lý (bao gồm cả giờ chính thức và giờ làm thêm), đảm bảo nhân viên tuân thủ đúng quy trình làm việc chuẩn do Công ty đề ra

 • Coaching relevant skills of Hall staff

Hướng dẫn những kỹ năng liên quan cho nhân viên quầy của cửa hàng

Customer relations and Facility Management:

 • To ensure customers have a satisfying experience with all “Tous les Jours” products and services by adhering to quality, service and sanitation standards. Regularly communicate with customers and gain feedback on their experience.

Đảm bảo khách hàng luôn hài lòng với dịch vụ và sản phẩm mang thương hiệu “Tous les Jours” bằng cách tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ và an toàn vệ sinh thực phẩm. Thường xuyên giao tiếp với khách hàng và lấy phản hồi về trải nghiệm của họ.

 • To ensure all complaints in the shift are handled and resolved ly and courteously

Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng vượt ngoài phạm vi của nhân viên bán hàng trong ca làm việc

 • To maintain Store building and equipment in a good condition that keeps good customer service and Brand image

Duy trì cơ sở vật chất và thiết bị của cửa hàng trong điều kiện tốt nhằm bảo đảm mục tiêu dịch vụ khách hàng và hình ảnh của thương hiệu

Marketing and Communication

 • To implement marketing plans which promotes brand name

Triển khai thực hiện chiến dịch tiếp thị mang tên thương hiệu

 • To share or release all Company’s announcement, policies and procedures to all employees as and when required.

Phổ biến thông báo, các chính sách và thủ tục của công ty cho tất cả các nhân viên khi có yêu cầu.

 • To maintain confidentiality on any issues of a competitive or sensitive nature discussed with the management team.

Duy trì tính bảo mật trên bất kỳ vấn đề mang tính cạnh tranh hoặc nhạy cảm sau khi thảo luận với đội ngũ quản lý

 Administration:

 • Properly implement all reports under Sales Department and Cooperate Department (Roster, Overtime Registration, daily /weekly/ monthly/ quarterly... sales report)

Thực hiện những báo cáo theo yêu cầu của bộ phận và những phòng ban khi hợp tác làm việc (Danh sách chia ca, Đăng ký tăng ca, Báo cáo kinh doanh theo tuần/ tháng/ quý/ năm...)

 • Other tasks as assigned of Store Manager hoặc Ban Quản lý phòng Kinh doanh

Những công việc khác theo sự phân công của Cửa hàng Trưởng and Sales Management

 

Job Requirement

SPECIALISED COMPETENCIES/ Năng lực & Kỹ năng Cá nhân đảm nhiệm vị trí cần có:

Bằng cấp/ Qualification:

-    Minimum vocational school or higher

     Tối thiểu Trung cấp chuyên nghiệp trở lên

Experience/Kinh nghiệm:

- At least 3 years working in the Cafeteria/ Quick Service Restaurant/ Food grocery...

   Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các cửa hàng cafe/ thức ăn nhanh/ cửa hàng thực phẩm...

- At least 2 years working in the Cafeteria/ QSR/ Food grocery...

    Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các cửa hàng cafe/ thức ăn nhanh/ cửa      hàng thực phẩm...

Competencies/ Năng lực:

-    Good looking appearance/ Ngoại hình dễ nhìn

-    Good at Communication skill / Kỹ năng giao tiếp tốt

-    English communication / Anh văn giao tiếp

-    Good team leading skills/ Kỹ năng quản lý nhóm tốt

-  Can work overtime and meet the requirements of the working time according to job requirements / Có thể tăng ca, đáp ứng yêu cầu giờ giấc theo yêu cầu công việc

       -   Honest, energetic, enthusiastic, cheerful and open-minded, always receive                 feedback in a positive way/ Trung thực, năng động, nhiệt tình, vui vẻ và cởi mở,               luôn tiếp nhận phản hồi một cách tích cực

====================

THÔNG TIN KHÁC:

- Thời gian thử việc: 60 ngày
- Thời gian làm việc: 6 ngày / tuần (off 1 ngày trong tuần)

Phúc lợi:
- Lương tháng 13 | Review lương hàng năm | Thưởng KPI theo quy định hiện hành;
- Chế độ bảo hiểm | Khám sức khỏe định kỳ;
- Gift card sinh nhật dành cho nhân viên chính thức, nhân viên vượt qua thử việc 
- Thẻ CJ Membership giảm giá 40% (TOUS les JOURS, CGV, CJ Market, Meat Master)
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo của CJ Group
- Teambuilding, event;
- Family day
- Các chế độ phúc lợi khác

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên Đào tạo Chuỗi F&B, training, Training Assistant, Customer Service, F&B, Food&Beverage
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Payable Accountant, accountant, Accounting assistant, invoice, Receivable Accountant, AR, AP, Internal Accountant, Tax, General Accountant, Cost Controller
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuye, Chuyên viên kiểm soát nội bộ, Compliance Auditor, kiểm soát nội bộ, Internal Audit, Kiểm toán viên, Auditing supervisor, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán tư nhân, Kiểm toán nhà nước, Auditor, Internal Auditor, External Auditor, Chuyên viên kiểm toán, Trưởng nhóm kiểm toán, Kiểm toán viên CPA, Internal Controller, Kiểm toán viên nội bộ
 • Number of positions: 2
 • Posted: 07/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Site Supervisor, Giám sát thi công công trình, Kỹ sư giám sát thi công giao thông, Kỹ sư giám sát thi công xây dựng, giam sat xay dung, Kỹ sư xây dựng, Construction engineer, Site engineer, Civil engineer, Kỹ sư công trình, C&S engineer, thi cong xay dung, Kỹ sư giám sát thi công, Kỹ sư giám sát xây dựng, Kỹ sư giám sát xây dựng hoàn thiện, Kỹ sư quản lý công trường, Giám sát công trường, Kỹ sư xây dựng kỹ thuật ngành cấp thoát nước, Nhân viên kỹ sư xây dựng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/08/2023
 • Location: Ho Chi Minh, Long An
 • Required skills: Production Assistant/ Trợ lý Sản xuất
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/08/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Training Assistant F&B Operation, Training Assistant F&B Operation
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/08/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ Chuỗi F&B, NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ, Commercial Audit Executive, Chuyên viên kiểm toán nội bộ, Kiểm soát viên nội bộ, Kiểm toán viên nội bộ, Chuyên viên kiểm soát nội bộ, Compliance Auditor, kiểm soát nội bộ, Internal Audit, Kiểm toán viên, Auditing supervisor, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán tư nhân, Kiểm toán nhà nước, Auditor, Internal Auditor, External Auditor, Chuyên viên kiểm toán, Trưởng nhóm kiểm toán, Kiểm toán viên CPA, Internal Controller, tài chính, Kiểm toán viên thương mại
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/07/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: HALL SPECIALIST, Nhân viên quầy, Dịch vụ khách hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/05/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Mystery Shopper, Mystery Shopper, Mystery Shopper Cộng tác viên Khách hàng bí ẩn, F&B, Nha hang khach san
 • Number of positions: 5
 • Posted: 03/03/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: HALL SPECIALIST, Nhân viên quầy, Dịch vụ khách hàng, Nhân viên Quầy Part time - Hall Staff
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Baker - Thợ bánh Bánh mì bánh kem, Baker Bread Cake - Nhân viên làm bánh Bánh mì bánh kem, Cake, Bread, Thợ làm bánh, Phụ bếp bánh Kitchen Staff
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.