Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Principle Accountabilities

 • To develop new business opportunities and maintain relationships with TOUS les JOURS partners, customers to achieve business and profit objectives.
 • To lead and train B2B Sales team towards the achievement of business objectives.

Trách nhiệm chính:

 • Phát triển các cơ hội kinh doanh mới và duy trì mối quan hệ kinh doanh với các đối tác, khách hàng của TOUS les JOURS để đạt mục tiêu kinh doanh và lợi nhuận.
 • Dẫn dắt & đào tạo đội ngũ kinh doanh B2B đạt được mục tiêu kinh doanh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roles &Responsibility

 • Set up and deploy business plan monthly/ quarterly/ yearly sales volume, KPIs, targets as well as Company strategies
 • Develop and expand business opportunities with new and potential B2B customers and partners (MT/ Hotel/ Café & Restaurant/ Catering/ Fast Food Chain, Convenience Store…)
 • Monitor and evaluate the market, competition, provide feedback and improvement strategies about products, pricing, packaging,… suitable for the market and customers.
 • Closely work with other department: Sales Operation/ Marketing & Production to solve any complaint or concerns of B2B customers
 • Negotiate with the Customer about the cost and all terms or conditions business contract as Company’s regulation
 • Closely keep in touch maintance good relationship with the existing customer
 • Lead, manage and train the B2B sales team towards the achievement of business
 • Perform reports as requested by BOD.

Vai trò & Trách nhiệm:

 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý/năm về doanh số, KPIs, mục tiêu cũng như chiến lược của Công ty.
 • Phát triển và mở rộng cơ hội kinh doanh với các khách hàng và đối tác B2B mới và tiềm năng (MT/ Khách sạn/ Café & Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống/ Chuỗi thức ăn nhanh, Cửa hàng tiện lợi…).
 • Theo dõi, đánh giá thị trường, cạnh tranh, đưa ra các phản hồi, chiến lược cải tiến về sản phẩm, giá cả, bao bì,… phù hợp với thị trường và khách hàng.
 • Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác: Vận hành bán hàng/Tiếp thị & Sản xuất để giải quyết mọi khiếu nại hoặc thắc mắc của khách hàng B2B
 • Đàm phán với Khách hàng về chi phí và tất cả các điều khoản, điều kiện của hợp đồng kinh doanh theo quy định của Công ty.
 • Giữ liên lạc chặt chẽ và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại.
 • Dẫn dắt, quản lý và đào tạo đội ngũ kinh doanh B2B đạt được mục tiêu kinh doanh.
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Job Requirement

SPECIALISED KNOWLEDGE & SKILLS:

 • Graduate from College / University majors in Business Administration, Marketing or equivalent
 • Have 03 - 05 years of working experience in Business development management positions
 • Prioritize candidates with experience in the fields of F&B, FMCG,...
 • Have the good relationship with customers in B2B, MT, Horeca,…channels
 • Strategic thinking and planning
 • Relationship building and networking
 • Leadership and team management
 • Negotiation and deal-making
 • Problem solving and decision making
 • Work & time management
 • Good communication in English (Korean communication is a plus)

YÊU CẦU:

 

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại Học các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành khác có liên quan
 • Có từ 03 -05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý phát triển kinh doanh
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B,  FMCG,…
 • Có mối quan hệ tốt với khách hàng các kênh B2B, MT, Horeca,…
 • Kỹ năng Tư duy chiến lược và lập kế hoạch
 • Kỹ năng Xây dựng và mở rộng mối quan hệ
 • Kỹ năng Lãnh đạo và quản lý nhóm
 • Kỹ năng Đàm phán và thỏa thuận
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng quản lý công việc và thời gian hiệu quả
 • Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (giao tiếp được tiếng Hàn là một lợi thế)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN KHÁC:

 • Thời gian thử việc: 60 ngày
 • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phúc lợi:

 • Graduate from College / University majors in Business Administration, Marketing or equivalent
  • Have 03 - 08 years of working experience in Business development management positions
  • Prioritize candidates with experience in the fields of F&B, FMCG,...
  • Have the good relationship with customers in B2B, MT, Horeca,…channels
  • Strategic thinking and planning
  • Relationship building and networking
  • Leadership and team management
  • Negotiation and deal-making
  • Problem solving and decision making
  • Work & time management
  • Good communication in English (Korean communication is a plus)
  • Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại Học các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành khác có liên quan
  • Có từ 03 - 08 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý phát triển kinh doanh
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B,  FMCG,…
  • Có mối quan hệ tốt với khách hàng các kênh B2B, MT, Horeca,…
  • Kỹ năng Tư duy chiến lược và lập kế hoạch
  • Kỹ năng Xây dựng và mở rộng mối quan hệ
  • Kỹ năng Lãnh đạo và quản lý nhóm
  • Kỹ năng Đàm phán và thỏa thuận
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
  • Kỹ năng quản lý công việc và thời gian hiệu quả
  • Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (giao tiếp được tiếng Hàn là một lợi thế)
  • Thời gian thử việc: 60 ngày
  • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7
  • Lương tháng 13 | Review lương hàng năm | Thưởng KPI giữa và cuối theo quy định hiện hành;
  • Chế độ bảo hiểm | Gói khám sức khỏe và khám răng định kỳ;
  • Công tác phí;
  • Gift card cho nhân viên chính thức vượt qua thử việc, gift card sinh nhật;
  • Thẻ CJ Membership card giảm giá 40%: TOUS les JOURS, CGV, CJ Food Market, 20% Meat Master (CJ Vina Agri);
  • Teambuilding, event;
  • Tham gia các khóa đào tạo của CJ Group; 
  • Các chế độ phúc lợi khác... 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Marketing Assistant – Cake Category
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: B2B, Sales, Food&Beverage, F&B
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Long An
 • Required skills: imprort - export, logistics, CUSTOMS CLEARANCE , C/O, Import - Export Assistant / Trợ lý Xuất nhập khẩu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Long An
 • Required skills: Production Data Support Assistant / Trợ lý số liệu sản xuất, Production Data Support Assistant / Trợ lý số liệu sản xuất, Production Data Support Assistant / Trợ lý số liệu sản xuất, Production Data Support Assistant / Trợ lý số liệu sản xuất, Production Data Support Assistant / Trợ lý số liệu sản xuất, Production Data Support Assistant / Trợ lý số liệu sản xuất, Production Data Support Assistant / Trợ lý số liệu sản xuất, data analyst, production data support, logistics
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Maintenance, Site supervisor, interior
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Hygiene Auditor
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Translation, Interpretion, Plan & Management, Korea
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.