Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Sản xuất các loại bánh theo yêu cầu (SKU) của cửa hàng;

- Theo dõi/ kiểm tra/ bảo quản nguyên vật liệu/ bột đông theo quy định Công ty, đưa yêu cầu đặt hàng kip thời để đảm bảo quá trình sản xuất không bị gián đoạn;

- Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Dọn dẹp vệ sinh khu vực bếp sau khi kết thúc ca làm việc;

- Hướng dẫn/ đào tạo nhân viên bán thời gian

Job Requirement

-  Không yêu cầu bằng cấp

- Biết làm một trong hai dòng bánh, với kỹ năng:

   + Bánh mì: trộn bột, tạo hình, nướng bánh,...

   + Bánh kem: trang trí, láng đứng, láng bo,...

- Khéo tay, có khiếu thẩm mỹ

- Yêu thích công việc làm bánh

- Trung thực, đam mê, sáng tạo

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills:
 • Number of positions: 5
 • Posted: 10/03/2023
 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills:
 • Number of positions: 5
 • Posted: 10/03/2023
 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills:
 • Number of positions: 5
 • Posted: 10/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 5
 • Posted: 10/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.