Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

*** Nhiệm vụ chính:
- Bảo đảm những vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm & cửa hàng & xưởng sản xuất của Tous les Jours được giải quyết
- Đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên cửa hàng  những kiến thức về VSATTP

** Vai trò & Trách nhiệm: 
- Xác định các trọng điểm về rủi ro trong hoạt động sản xuất thực  phẩm cho các phương hướng khắc phục hậu quả sớm
- Đảm bảo tuân thủ các quy định, điều kiện cấp phép và các quy trình liên quan đến các doanh nghiệp thực phẩm
- Theo dõi tình trạng của sức khòe của nhân viên bếp/ nhân viên sản xuất và để sắp xếp kiểm tra y tế, tạm đình chỉ công việc khi cần thiết
- Lên kế hoạch và đi kiểm tra cửa hàng về các nội dung, hoạt động liên quan đến VSATTP mỗi ngày
- Xây dựng và cải thiện quy trình, phương pháp, hệ thống VSATTP cho công ty
- Lên kế hoạch và trực tiếp đào tạo cho  toàn bộ nhân viên cửa hàng/ nhân viên sản xuất về những kiến thức, quy trình liên quan đến công tác VSATTP
- Tư vấn nhân viên cửa hàng/ nhân viên sản xuất về các quy trình xử lý thực phẩm thích hợp và đảm bảo việc tuân thủ của họ
- Xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
- Hợp tác với Headquarter trong việc lên kế hoạch, kiểm tra, báo cáo kết quả tiến độ công việc về VSATTP. 
- Một số những công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên

Job Requirement

 • Cử nhân chuyên ngành liên quan đến ngành F & B
 • Có kinh nghiệm kiểm tra các cơ sở sản xuất 
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản lý Vệ sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc
 • Quen thuộc với các điều kiện hoạt động trong Cửa hàng/ Bếp sản xuất/ Nhà hàng
 • Kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo nhóm tốt
 • Có khả năng lập kế hoạch, quản lý nhiều công việc hiệu quả và đúng hạn
 • Khả năng viết báo cáo tốt & theo dõi sát sao quá trình
 • Sẵn sang đi công tác khi có yêu cầu.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Business Support Assistant Nhân viên Hỗ trợ Kinh Doanh/ Phiên dịch Tiếng Hàn, Phiên dịch tiếng Hàn, Quản trị kinh doanh, Ngoại Ngữ, Trợ lý kinh doanh, Support, Thông dịch viên Tiếng Hàn, Trợ lý viên Tiếng Hàn, Nhân viên kinh doanh Tiếng Hàn
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO_TRAINER, Training, đào tạo nội bộ, tư vấn khách hàng, dịch vụ khách hàng, [HÀ NỘI] NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO_TRAINER
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tư Vấn Cửa Hàng Store Consultant, Tư Vấn Cửa Hàng Store Consultant
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/08/2022
 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: [HN] THỢ LÀM BÁNH BAKER BREAD & CAKE, Thợ bánh mỳ, Thợ bánh kem, Baker Bread, baker Cake, Thợ phụ bánh, Thợ bánh ngọt, Thợ bếp bánh
 • Number of positions: 5
 • Posted: 18/08/2022
 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: [Hà Nội] Store Manager_Cửa hàng trưởng, [Hà Nội] TRƯỞNG CA BÁN HÀNG, Quản lý quầy, Trưởng ca, Hall Manager, Trợ lý ca bán hàng
 • Number of positions: 7
 • Posted: 18/08/2022
 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Required skills: [HÀ NỘI] CỬA HÀNG TRƯỞNG, Store Manager, Hall Manager
 • Number of positions: 5
 • Posted: 18/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [HÀ NỘI] NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ Internal Auditor, Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Internal Audit, Internal control, Internal Auditor
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.